flyer papermate 0

Heeft u enige affiniteit met administratie en zou u het leuk vinden om een kwetsbare mede-Bestenaar op weg te helpen om voortaan weer zelfstandig zijn of haar financiële administratie te kunnen verzorgen? Meld u dan aan als vrijwilliger en word administratief maatje.

Door leeftijd, ontwikkelingsachterstand, taalproblemen of bijvoorbeeld het gemis van ondersteuning om hen heen zijn er steeds meer van mensen die even het financiële overzicht kwijt zijn. Ze hebben moeite met alle regelingen, aanvraagformulieren en

afbetalingsprocedures en dergelijke, worden afgeschrikt door alle enveloppen die door de brievenbus vallen en kunnen door alle formulieren die moeten worden ingevuld door de bomen het bos niet meer zien. Een administratief maatje helpt deze kwetsbare mensen op weg om alle administratieve en financiēle zaken op de rit te krijgen en om na verloop van tijd alles weer zelfstandig te kunnen regelen.

Jana Pavlova, klantondersteuner/welzijnswerker WBO: “U kunt zich voorstellen dat de rol van het administratief maatje tijdens zo’n traject naar zelfredzaamheid erg belangrijk is en dat de vrijwilliger daarin een enorme meerwaarde levert. Cliēnt en maatje moeten immers een vertrouwensband opbouwen en er moet intensief worden samengewerkt om alle problemen boven water te krijgen en op te lossen. Gedurende het hele traject hebben de partijen daarom regelmatig contact, gaan ze soms samen naar een instantie toe en maakt men werkafspraken. Hoe vaak men elkaar ziet wordt helemaal overgelaten aan de klant en de vrijwilliger. Men kan dus zelf de tijd en frequentie bepalen.”

Een deel van de klanten komt binnen door middel van een rechtstreekse aanmelding via het Infopunt in Bestwijzer of WBO. Anderen worden doorverwezen door de samenwerkingspartners van WBO, zoals de Schuldhulpverlening, Voedselbank en MEE en dergelijke. Op basis van de aanmelding start een beroepskracht van WBO een intakeprocedure en worden klant en maatje aan elkaar gekoppeld. Uiteraard krijgt een maatje training en begeleiding en fungeert de beroepskracht van WBO altijd als klankbord en achterwacht.

Jana Pavlova: “Om administratief maatje te kunnen worden is geen specifieke opleiding of talenkennis nodig, maar wel enige affiniteit met administratie. Voordat een maatje (M/V) zelfstandig van start gaat volgt men de trainingen “Nibud Basistraining Thuisadministratie” en “Leren signaleren” en kan de kandidaat de eerste maanden eventueel meelopen met een ervaren collega-vrijwilliger. Op die manier vergaart men niet alleen de nodige kennis maar kan men er ook achterkomen of het leuk is om administratief maatje te zijn.” 

Vorig jaar verzorgden 17 administratieve maatjes 43 trajecten. In dat kader staat “zelfredzaamheid” van de klant centraal. Een administratief maatje moet dus wel invoelen maar niet overnemen en wel helpen maar niet redden. De klant moet zoveel mogelijk zelf doen, al dan niet samen met buren, kennissen of kinderen. 

Jana Pavlova: “Overigens merken wij duidelijk dat de neutrale en gelijkwaardige rol van de vrijwilliger een onmisbare positieve invloed heeft op de motivatie en medewerking van de klanten. Die zijn echt dankbaar dat juist een niet-beroepskracht zich belangenloos inzet om hen te helpen.” 

Wilt u ook administratief maatje worden? Stap dan even op werkdagen tussen 08.30-12.30 uur naar het Infopunt in Bestwijzer of bel WBO 0499 770110 voor een vrijblijvende afspraak.