Welzijn Best Oirschot (WBO) ziet noodgedwongen af van deelname aan de aanbestedingsprocedure van de gemeente Oirschot

De gemeente Oirschot heeft op 8 juni jl. het aanbestedingsdocument “Hoofdpartner integrale toegang 2018 e.v.” gepubliceerd. De beoogde hoofdpartner wordt verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van diensten die nu vallen onder het Loket WIJzer, het generalistenteam (team WIJzer), het specialistenteam, het maatschappelijk werk en de taken die nu uitgevoerd worden door WBO.

Samen met een groot scala van professionele en vrijwilligersorganisaties hebben wij in de afgelopen 50 jaar vorm en inhoud gegeven aan het welzijnswerk en daarmee een belangrijke bijdrage geleverd aan leefbaarheid van de gemeente Oirschot. WBO ziet in de opdracht veel kansen en mogelijkheden om welzijnswerk en hulpverlening, en de onderlinge samenhang, verder te verbeteren en wil deze opdracht dan ook graag gaan uitvoeren.

Vanaf het moment dat de aanbesteding gepubliceerd werd, zijn bestuur, directie en managementteam, bijgestaan door juridische en financiële deskundigen, aan de slag gegaan met het analyseren van de vraag. Er is zorgvuldig gekeken naar de belangen van onze organisatie in het algemeen en van ons personeel in het bijzonder. Alle risico’s en kansen zijn verwerkt in een uitgebreide analyse. Diverse scenario’s werden uitgewerkt, waarbij alle voor- en nadelen in kaart zijn gebracht.

Na een grondige analyse van de opdracht hebben wij helaas moeten constateren dat de vraag zeer complex is met te grote financiële en juridische risico’s voor een welzijnsorganisatie met de omvang van WBO. Op grond van deze risicoanalyse heeft het bestuur van WBO dan ook noodgedwongen moeten besluiten af te zien van deelname aan de aanbestedingsprocedure.

WBO zal zich in de komende periode blijven inzetten voor de inwoners van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen. Mochten er zich mogelijkheden voordoen om ook in de toekomst op een verantwoorde manier actief te blijven in Oirschot dan zullen wij hier graag aan meewerken.

Voor nadere informatie kunt u op maandag 7 augustus contact opnemen met Peter Kuijs (directeur) op (0499) 745823

 

IMG 8525

Ruim 40 jaar bestond de bestond de Sociale Markt. Onderweg is enkele keren gesleuteld aan het concept: Wel of niet tegelijk met de Braderie en met het Handmelken; Ook de locatie werd al eens gewijzigd; De discussie over nut en noodzaak werd steeds vaker gevoerd...

Lees meer...

IMG 1915

Jolanda Cremers gaf jarenlang les aan senioren in Best en Oirschot, in het kader van 'Meer Bewegen voor Ouderen'. Dit najaar stopt zij met lesgeven.

Lees meer...

 logo wbo               image001

Een valpreventie cursus voor ouderen (60+)

Wilt u steviger op uw benen staan en beter in balans blijven?

Informatiemiddag

Op donderdag 28 september organiseren wij een informatiemiddag over 'vitaal ouder worden'. Hierin wordt uitleg gegeven over nut en noodzaak van de cursus 'blijf in balans'. Geinteresseerden kunnen hier vrijblijvend naar toekomen en er zij geen kosten aan verbonden. De informatiemiddag duurt van 14.00 tot 16.00 uur, locatie KBO D'n Inloop (De Vier Uitersten 17, Oirschot). 

Lees meer...

jaaaaah

Woensdagavond 28 juni 2017 vanaf 19.30 uur bij het Alzheimer Café B.O.S.
Best

Deze avond verwelkomen bij Katrien Blokken, geriater in opleiding, en de ervaren geriater Michiel van Beek. Beiden zijn werkzaam in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Aan de hand van een ABC gaan Katrien en Michiel actief in gesprek met de aanwezigen. Iedere letter

Lees meer...